Linki podrzędne

Image CAPTCHA
Wpisz znaki z obrazka bez spacji, uwzględniając duże i małe litery

Tagi

Przetarg na przebudowę Drogi Męczenników Majdanka do Felina niezgodny z prawem?

portret użytkownika Aleksander Wiącek

W ubiegłym tygodniu Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie ogłosił przetarg na przebudowę Drogi Męczenników Majdanka od pętli trolejbusowej do Felina wraz z budową nowe trakcji trolejbusowej. W ramach inwestycji przewidziano co prawda drogę rowerową po północnej stronie DMM, tyle że z kostki brukowej. Wnikliwa analiza historii projektu pokazała, że w 2010 roku podczas aktualizacji zarówno nawierzchnia drogi rowerowej jak i inne elementy powinny zostać zmienione, z uwagi na przyjęcie 10 czerwca 2010 roku Standardów Rowerowych. Tego jednak nie zrobiono. Poniżej przedstawiamy treść pisma, które dziś zostało wysłane do Zarządu Dróg i Mostów w tej sprawie.

 

 


 

 

Zarząd Dróg i Mostów

w Lublinie

ul. Krochmalna 13J

 

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie w dniu 23.03.2012 roku „Przetargu nieograniczonego na budowę nowych odcinków trakcji trolejbusowej z systemem zasilania oraz przebudowę ul. Droga Męczenników Majdanka - od istniejącej pętli przy ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. Doświadczalnej (z wyłączeniem skrzyżowania z ul. A. Grygowej) i fragmentu ul. Doświadczalnej (od ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. W. Jagiełły) wraz z budową pętli trolejbusowej oraz budową podstacji trakcyjnej sieci trolejbusowej."

(http://bip.lublin.eu/bip/zdm/index.php?t=200&fid=13736), członkowie Porozumienia Rowerowego, działając w interesie lubelskich rowerzystów, zwracają się z wnioskiem o unieważnienie w/w przetargu, gdyż został on ogłoszony z uwzględnieniem niezgodnego z prawem projektu budowlanego.

Załączony do SIWZ projekt przebudowy Drogi Męczenników Majdanka został opracowany w 2007 roku i zaktualizowany w 2010 roku na podstawie przetargu ogłoszonego na BIP-ie UM Lublin (http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&fid=9275) w dniu 09.07.2010 roku.

Miesiąc wcześniej, tj. 10.06.2010 roku rozporządzeniem nr 415/2010 Prezydenta Miasta Lublin (http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=129865) weszły w życie „Standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej Miasta Lublin", które zgodnie z pkt. 8.1 stanowią załącznik do SIWZ dotyczących projektowania dróg i przestrzeni publicznych oraz wszystkich spraw które mogą mieć wpływ na ruch rowerowy, co naturalnie obejmuje również aktualizowane projekty wykonane w latach wcześniejszych w oparciu o rozwiązania niezgodne ze standardami oraz z dobrą praktyką. Powyższy dokument nie został dołączony do SIWZ przetargu na aktualizację projektu przebudowy Drogi Męczenników Majdanka, co stanowi jawne naruszenie obowiązujących wtedy przepisów i jest  sprzeczne z obowiązującą obecnie polityką rowerową Lublina.

Jednocześnie przetarg na aktualizację z dnia 09.07.2010 roku obejmował również projekt przedłużenia ul. Grygowej między Al. Witosa a Drogą Męczenników Majdanka, która to inwestycja została ukończona pod koniec 2011 roku i została wykonana również niezgodnie ze Standardami Rowerowymi.

W związku z powyższym prosimy o pisemne wyjaśnienie tej sprawy i dostosowanie dokumentacji do obowiązujących przepisów, przede wszystkim w kwestii zmiany nawierzchni z kostki brukowej na asfaltową.