Linki podrzędne

Image CAPTCHA
Wpisz znaki z obrazka bez spacji, uwzględniając duże i małe litery

Tagi

Uchwała „Polityka Rowerowa Miasta Lublina" przyjęta [MM Lublin]

Uchwała „Polityka Rowerowa Miasta Lublina" przyjęta

Powyższa uchwała ma być w założeniu częścią strategii rozwoju Lublina, która zakłada między innymi rozwój transportu zrównoważonego poprzez tworzenie alternatywy dla transportu samochodowego - w szczególności indywidualnego, jako generującego duże koszty zewnętrzne, obciążające także niezmotoryzowanych, obniżającego przy tym ogólną jakość życia w mieście.

Głosowanie odbyło się w czwartek, 20 października przed godziną 22:00. Nikt spośród dziewiętnastu głosujących nie wyraził sprzeciwu.

Zwraca się też uwagę na naturalne ograniczenia co do możliwości rozwoju komunikacji samochodowej na rozwiniętych obszarach miejskich (ogólnie: brak dostępnej przestrzeni) oraz zalety komunikacji rowerowej w mieście, w szczególności na krótkich dystansach.

Twórcom dokumentu za przykład miały służyć pozytywne doświadczenia miast Zachodniej Europy porównywalnych z Lublinem, wskazujące ich zdaniem na potencjał tkwiący w rowerze jako środku codziennego transportu. W dokumencie czytamy, iż upowszechnienie roweru jako środka transportu owocuje między innymi - poza względami ekonomicznymi i ekologicznymi - następującymi korzyściami:

- zmniejszeniem problemów z parkowaniem;
- udrożnieniem zakorkowanych ulic (oczywiście przy założeniu, że część użytkowników samochodów przesiądzie się na rower po stworzeniu infrastruktury spełniającej założenia sieci komunikacyjnej);
- minimalizacja hałasu;
- zmniejszanie zagrożeń ze strony ruchu samochodowego.

Ponadto istnieje możliwość łączenia komunikacji rowerowej ze środkami transportu publicznego.

Sam rozwój infrastruktury rowerowej będzie następował poprzez wydzielanie pasów rowerowych z jezdni, przystosowywanie ulic do wspólnego ruch samochodów, rowerów i pieszych, tworzenie stref uspokojonego ruchu, tworzenie wydzielonych dróg rowerowych, tworzenie udogodnień dla ruchu rowerowego za pośrednictwem zmian w organizacji ruchu, jak i dopuszczanie ruchu rowerowego na ulicach zamkniętych dla ruchu samochodowego. Wraz z powyższymi działaniami w parze mają iść stosowne akcje propagujące alternatywne dla samochodu środki transportu, akcje edukowania poszczególnych grup użytkowników ulic i propagowanie zasad bezpiecznej koegzystencji w ruchu ulicznym.

Za podstawowy cel „Polityki Rowerowej Miasta Lublin" uznaje się osiągnięcie przynajmniej piętnastoprocentowego wskaźnika ruchu rowerowego w ogólnej liczbie podróży do 2025 roku. Celami dodatkowymi mają być: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu, minimalizacja zagrożeń motoryzacyjnych, zwiększenie szybkości przemieszczania się w obrębie miasta.

http://www.mmlublin.pl/390636/2011/10/22/uchwala-polityka-rowerowa-miasta-lublina-przyjeta?category=news