Pisanie tekstów w projektach Teatru NN

Żeby coś napisać wystarczy czysta kartka papieru i długopis. Pisanie jest formą medytacji: kiedy długopis dotyka kartki papieru umysł staje się bardziej skoncentrowany, uwalniają się myśli i powoli nasza uwaga kieruje się do naszego wnętrza. Pisanie zmusza do dyscypliny, jest aktem naszego spojrzenia na siebie i na świat. Pisanie jest formą duchowego poszukiwania prawdy. W proponowanych przez nas działaniach chcielibyśmy aby pisanie służyło ocalaniu pamięci i było formą naszej emocjonalnej łączności z przeszłością.

Punktem wyjścia dla wielu tekstów – opowieści, mogą być historie mówione znajdujące się w zasobach Ośrodka, opowiadają one bardzo często o ważnych wydarzeniach z historii miasta. Ważnym końcowym efektem, każdego projektu w którym jego uczestnicy mają za zadanie napisanie opowieści powinna być książka. W ten sposób włączymy się w działania mające na celu ochronę dziedzictwa kulturowego związanego z książką.Książeczki które powstaną w czasie projektu stają się naturalnymi materiałami edukacyjnymi do pracy w szkole.